ABC kruszywa

Jakie jest zastosowanie grysu?

Grys to kruszywo łamane, powstające w wyniku mechanicznego rozdrobnienia tłucznia. Jest cennym materiałem do budowy dróg jako dodatek do mieszanek asfaltowych. Stanowi również składnik betonów budowlanych.

Grys ozdobny produkowany ze skał barwnych wykorzystywany jest w ogrodnictwie do budowy alejek, opasek wokół budynków i podsypek.