ABC kruszywa

Jakie są zalety kruszywa certyfikowanego?

System certyfikacji kruszywa ma na celu utrzymanie najwyższej jakości materiału i gwarantuje jego zgodność z normami. Wybierając kruszywo certyfikowane, kupujący zyskuje pewność, że jest ono dopuszczone do obrotu handlowego, spełnia określone przepisami wymagania, a jego produkcja jest ciągle monitorowana pod kątem zapewnienia najwyższej jakości.